Personeel

Organogram schooljaar 2021-2022

schoolbestuur: vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen  Midden-Kempen Oude Molenstraat 11 2390 WestmalleSchoolgegevens: Gesubs. Vrije Basisschool “Klavertje Vier-sel” Veerstraat 59 2240  Viersel

Afgevaardigd bestuurder van de school: Greet Vermeire

Directie : Greet Van den Eynde

Onderwijzend personeel: kleuterOnderwijzend personeel: lagerAdministratief Personeel
Anouk AdriaenssenMelissa BogaertsMarleen Nevelsteen
Leen Van SoomGeert Tessens 
Lotte Van LaerLesley De Ceuster 
 Martine MeeusArbeidspersoneel
 Vicky LuyckxBisa Boterberg
 Valerie AuwersHama Ould Ahmed
Kinderverzorger  
Joachim Van Rooy  
  Middagmoeder
Lich. Opv.Lich. Opv.Bisa Boterberg
An LenaertsWouter De DonderKhadija Eddahhaouy   
     Pedagogische omkadering    Pedagogische omkaderingCLB
Zorgcoördinator:Zorgcoördinator:Hilde Vanneste
  Leen Van Soom / Geert TessensLeen Van Soom / Geert Tessens 
 ICT-coördinator: 
           Hans Peeters 
Inspraakorganen
Voorzitter van de SchoolraadVoorzitter van het oudercomité
Martine Op de BeeckSofie Van Tendeloo