Personeel

Organogram schooljaar 2023-2024

Schoolbestuur:
vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der
Christelijke Scholen  Midden-Kempen
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle
Schoolgegevens:
Gesubs. Vrije Basisschool
“Klavertje Vier-sel”
Veerstraat 59
2240 Viersel

Regiodirecteur van de school: Leen Thijs

Directie : Greet Van den Eynde

Onderwijzend personeel: kleuterOnderwijzend personeel: lagerAdministratief Personeel
Marise Jacobs/ Jana BalusMelissa BogaertsMarleen Nevelsteen
Lotte Van LaerGeert Tessens
Leen Van SoomLesley De Ceuster
Sanne Dieltjens Martine MeeusArbeidspersoneel
Vicky LuyckxBisa Boterberg
Valerie AuwersKhadija Eddahhaouy    
Kinderverzorger
Joachim Van Rooy
Middagmoeder
Lich. Opv.Lich. Opv.Bisa Boterberg
An LenaertsKristof GebruersKhadija Eddahhaouy    
    Pedagogische omkadering    Pedagogische omkaderingCLB
Zorgcoördinator:Zorgcoördinator:Marise Laeremans
  Leen Van Soom Leen Van Soom
ICT-coördinator:
            Hans Peeters

Inspraakorganen

Voorzitter van de SchoolraadVoorzitter van het oudercomité 
Martine Op de BeeckSofie Van Tendeloo