Inschrijving

Gedurende het ganse schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03/485 73 98 inschrijven op het secretariaat van de school.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Met deze link kan je de instapdatum voor je kleuter bekijken:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Voor elke instapdatum houden wij een speeluurtje.

Alle 2,5-jarige kleuters mogen al eens komen meespelen met de klasjuf.
woensdag 27 oktober 2021
woensdag22 december 2021
woensdag16 februari 2022
woensdag30 maart 2022
woensdag 25 mei 2022

Vooraf inschrijven is verplicht! Dit kan via secretariaat@klavertjeviersel.be of via bovenvermeld telefoonnummer.