Inschrijving

Gedurende het ganse schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03/485 73 98 of via mail secretariaat@klavertjeviersel.be uw kind inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Met deze link kan je de instapdatum voor je kleuter bekijken:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/

Voor elke instapdatum houden wij een speeluurtje.

Deze gaan door op:

woensdag 27 maart 2024 om 9 uur

woensdag 8 mei 2024 om 9 uur

Vooraf inschrijven is verplicht!

Dit kan via secretariaat@klavertjeviersel.be of via bovenvermeld telefoonnummer.